ارتقاء حساب
جهت پرداخت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید

ارتقاء حساب

7 Days
ویژه

$4.99

$0.71 هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • اتخاب روش پرداخت

1 Month
ویژه

$9.99

$0.32 هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • اتخاب روش پرداخت

3 Months
ویژه

$19.99

$0.21 هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • اتخاب روش پرداخت

6 Months
ویژه

$34.99

$0.19 هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • اتخاب روش پرداخت

1 Year
ویژه

$59.99

$0.16 هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • اتخاب روش پرداخت

مزایای حساب

.دانلود مستقیم.بدون توقف
بدون تبلیغات.
دانلود همزمان نامحدود.
.حداکثر سرعت دانلود ممکن است
پشتیبانی از دانلود منیجر
ذخیره سازی نامحدود.
.فایل های برای [[[روز]]] روز نگه داشته شود
Upload files up to 1.00 GB in size.
No limits on the amount of downloads.
Low price per day.
No subscriptions.